اعلام نتیجه اولین دوره مربیگری درجه ۳ یخ‌نوردی و درای‌تولینگ پلور ـ تیر ۱۳۹۸

اعلام نتیجه اولین دوره مربیگری درجه 3 یخ‌نوردی و درای‌تولینگ پلور ـ تیر 1398 ...

مشاهده کامل خبر