اعلام اسامی قبول‌شدگان مرحله اول آزمون ورودی مربیگری درجه۳ دره‌نوردی و برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی مربیگری درجه۳ دره‌نوردی

اعلام اسامی قبول‌شدگان مرحله اول آزمون ورودی مربیگری درجه3 دره‌نوردی و برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی مربیگری درجه3 دره‌نوردی...

مشاهده کامل خبر