چهارمین روز از اردوی انتخابی تیم ملی سنگ‌نوردی -همدان

چهارمین روز از اردوی انتخابی تیم ملی سنگ‌نوردی قهرمانی جهان در ژاپن برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ در همدان برگزار شد...

مشاهده کامل خبر