جلسه هم اندیشی و هماهنگی برگزاری دوره های بازآموزی مربیان صعودهای ورزشی

جلسه هم اندیشی و هماهنگی برگزاری دوره های بازآموزی مربیان صعودهای ورزشی چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه در فدراسیون کوه نوردی ...

مشاهده کامل خبر