تسلیت به جناب آقای «فرزام دیانی» مسئول بخش داوری فدراسیون

باخبر شدیم جناب آقای «فرزام دیانی» مسئول بخش داوری فدراسیون درغم از دست دادن پدرگرامی خود عزادار است...

مشاهده کامل خبر