تسلیت به جناب آقای «امین معین» رئیس کارگروه حفظ محیط کوهستان فدراسیون

..متاسفانه باخبر شدیم جناب آقای «امین معین» رئیس کارگروه حفظ محیط کوهستان فدراسیون درغم از دست دادن پدرگرامی خود عزادار است.

مشاهده کامل خبر