برگزاری نخستین جلسه کمیسیون برون مرزی فدراسیون

نخستین جلسه کمیسیون برون مرزی در سال جاری با بررسی درخواستهای صورت گرفته در روز دوشنبه 9 اردیبهشت برگزار گردید...

مشاهده کامل خبر