اعلام محل برگزاری آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ کوه‌پیمایی ـ کرمانشاه ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۹۸

اعلام محل برگزاری آزمون ورودی مربیگری درجه 3 کوه‌پیمایی ـ کرمانشاه 12 و 13 اردیبهشت 98

مشاهده کامل خبر