اطلاعیه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت اله طالقانی

بنا بر اطلاعیه رئیس بخش پزشکی ورزشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت اله طالقانی، به اطلاع می‌رساند؛...

مشاهده کامل خبر