اطلاعیه برگزاری دومین مرحله اردوی استعدادپروری صعودهای ورزشی

پیرو برگزاری موفق اولین مرحله از اردوی استعدادپروری صعودهای ورزشی در زمستان سال گذشته (زاهدان)،...

مشاهده کامل خبر