آزمون ورودی داوری درجه ۳ صعودهای ورزشی مردان و زنان ـ تیر ۱۳۹۸

به آگاهی می‌رساند؛ فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی در راستای اجرای تقویم آموزشی سال ۱۳۹۸ و به منظور رشد و توسعه کمی و کیفی صعودهای ورزشی، ...

مشاهده کامل خبر