صعود کوه‌نوردان منتخب ارتش جمهوری اسلامی ایران به قله کهار / برنامه ۴۰ قله ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی

صعود کوه‌نوردان منتخب ارتش جمهوری اسلامی ایران به قله کهار / برنامه 40 قله 40 سالگی انقلاب اسلامی ...

مشاهده کامل خبر