شرایط برگزاری دوره‌های آموزشی در پایان سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸

با توجه به اتمام فصل زمستان و روند گرمایش آب و هوایی، جهت برگزاری دوره‌های آموزشی موارد زیر را اعلام می‌نماید: ...

مشاهده کامل خبر