جایزه سالانه حفظ محیط کوهستان اتحادیه بین المللی کوه‌نوردی MPA ٢٠١٩

جایزه سالانه حفظ محیط کوهستان اتحادیه بین المللی کوه‌نوردی MPA ٢٠١٩ ؛ بهبود زندگی جوامع کوهستانی، حفاظت از محیط های کوهستانی...

مشاهده کامل خبر