گزارش تصویری / پاکسازی منطقه درکه

گزارش تصویری / پاکسازی منطقه درکه با حمایت کمیته حفظ محیط کوهستان فدراسیون کوه‌نوردی...ف

مشاهده کامل خبر