گزارش تصویرى/ برگزارى دوره درجه دو کوهپیمایى به میزبانى هیئت کوه نوردى شهرستان کلیبر/استان آذربایجان شرقى

گزارش تصويرى از برگزارى دوره درجه دو كوهپيمايى به ميزبانى هيئت كوه نوردى شهرستان كليبر/استان آذربايجان شرقى ..

مشاهده کامل خبر