جمع‌آوری و انتقال زباله‌های بارگاه سوم دماوند به پلور و تهران +عکس

جمع‌آوری و انتقال زباله‌های بارگاه سوم دماوند به پلور و تهران توسط عوامل کارگروه ‌پناهگاه های فدراسیون ...

مشاهده کامل خبر