تسلیت فقدان مربی پیش‌کسوت کوه‌نوردی مرحوم «حسین ستاری رئوف»

با کمال تاسف و تاثر؛ فقدان مربی پیش‌کسوت کوه‌نوردی مرحوم «حسین ستاری رئوف» را به ...

مشاهده کامل خبر