تسلیت به جناب آقای «داود قلعه گی» (همکار کارگروه هیمالیانوردی)

تسلیت به جناب آقاي «داود قلعه گي» (همكار كارگروه هيماليانوردي) ...

مشاهده کامل خبر