ارائه مقاله غارشناسان ایرانی به کنگره غارشناسی اروپا+عکس

پس از انجام مطالعات و تحقیقات صورت گرفته بر روی غاری نمکی در اطراف مشهد توسط تیم تحقیق با ...

مشاهده کامل خبر