کارگروه آموزش / اعلام اسامی قبول‌شدگان آزمون ورودی درجه ۳ برف و یخ/حسن در و برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ برف و یخ / یخچال سبلان/ ویژه آقایان و بانوان

کارگروه آموزش / اعلام اسامی قبول‌شدگان آزمون ورودی درجه 3 برف و یخ/حسن در و برگزاری دوره مربیگری درجه 3 برف و یخ / یخچال سبلان/ ویژه آقایان و بانوان

مشاهده کامل خبر