گزارش کل جنو و پرسش و پاسخ/انجمن کوهنوردان ایران

انجمن کوهنوردان ایران برگزار می کند

انجمن کوهنوردان ایران با همراهی مسولین باشگاه های کوهنوردی آزادگان و پلنگ برفی مشهد و تعدادی از بازماندگان حادثه با همراهی پیشکسوتان ، مربیان ، هیمالیانوردان و کوهنوردان فنی کشور جلسه گزارش خوانی « کل جنو و جلسه پرسش و پاسخ »  برگزار می کند.

 

زمان : چهارشنبه - 9 اسفند از ساعت 17 تا 20

مکان : سالن سازمانهای مردم نهاد / خیابان خاقانی