پروژه «سردترین رکورد صعود» . . . جائی که در آن، مژگان نیز یخ می‌زنند !

روستای «اویمیاکن»  این روزها با سردتر شدن هوا و رسیدن به دمای 62- مورد استقبال گسترده ای از عکاسان و خبرنگاران قرار گرفته است.

به گزارش «کوه‌نوشت»: توجه رسانه ها به این منطقه پس از اعلام پروژه زمستانه  «سیمون مورو» ، در این منطقه شدّت یافت و به دنبال آن، جوامع بومی و محلی این منطقه مورد توجه همگان قرار گرفت!

 «سیمون مورو» که یکی از اهداف خود را توجه به بوم شناسی این منطقه  عنوان کرد،  به دنبال آن از عکاس معروف ژورنالیستی «متیو زانگا» و گزارش گر  ایتالیایی-روسی  «فلیپو والوتی البردی» جهت پوشش خبری-رسانه ای گسترده، دعوت به حضور در تیم نمود.

 «سیمون مورو» در توضیحات بیشتر در مورد پروژه  «سردترین رکورد صعود» افزود:
هدف من شناسایی و تهیه مستندات و جمع آوری اطلاعات از  جوامع کوچک بومی _منطقه ای این نقطه از کره زمین، که مدت زمان طولانی  از سال را در دمای متوسط  50-درجه، سانتی زندگی می گذرانند، می‌باشد ... مکانی که در آن، مژگان نیز یخ می‌زنند!

—-------------------------
برداشت مطالب و خبرها با ذکر منبع [کوه‌نوشت] مجاز است.