در این لحظات آخر قهرمان را دریابیم

 

رضا علی‎پور پلنگ ایرانی و مرد عمودی جهان را دریابیم. وی در مطلبی که در ایسنتاگرام خود منتشر کرده است از مردم عزیز درخواست کرده که به او رای بدهند.

درست است که در رنگینگ وی موثر نخواهد بود اما به او شوق و انرژی مضاعف می‎دهد تا باز هم برای ما، شما و مردم ایران افتخار آفرینی کند.

پس به لینک زیر  بروید و به او رای دهید.

https://www.theworldgames.org/awards/Athlete-of-the-Year-2017-46