آدام اوندرا و یک ۹b دیگر

 

 

آدام اوندرا اولین صعود مسیری به نام ایگل 4 (Eagle 4 - عقاب 4) را با درجه 9b در فرانسه انجام داد. اوندرا برای این صغود 6 روز تلاش کرد اما مرطوب بودن مسیر مانعی برای صعود کامل بود. روز ششم مسیر خشک بود؛ اوندرا یک بار از 5 متری کارگاه سقوط کرد اما نهایتا در دو تلاش بعدی موفق به صعود کامل مسیر شد.

این بیست و دو مین مسیر صعود شده توسط آدام اوندرا با درجه 9b و بالاتر می باشد. 

ukclimbing