پروژه صعود سرعتی به «آکونکاگوآ» … آب و هوا همراهی نمی‌کند!

به گزارش «کوه‌نوشت»؛ طبق آخرین اخبار رسیده از  «کارل ایگلوف» و  «نیکولاس میراندا» ،دومین تلاش آن‌ها نیز به دلیل شرایط بد جوی، بی نتیجه ماند!
آن ها آخرین تلاش خود را در صورت مساعد بودن هوا به آخر هفته و یا شروع هفته آینده، موکول کردند.

—-------------------------
برداشت با ذکر منبع [کوه‌نوشت] مجاز است.