ششمین جشنواره دوسالانه فیلم کوه نوردی

انجمن کوه نوردان ایران برگزار می کند:

 

زمان:21 و22دی ماه1396

ساعت:15الی20

مکان:خیابان انقلاب-ایستگاه دروازه دولت-خیابان خاقانی-روبروی دانشگاه خوارزمی-ستاد توان افزایی وحمایت از

فعالیت سازمان های مردم نهاد استان تهران.

 

منبع : وب سایت انجمن کوهنوردان ایران