گام اول/ بر فراز Cima Grande

"محسن پورقاسم" سنگ‎نورد خوب کشورمان موفق شد در فاز اول برنامه خود "cima grande" با موفقیت صعود کند. وی در پیامی به کوه‎نامه گزارشی از این صعود به شرح زیر ارائه کرد:

"طبق برنامه دیروز Cima Grande را صعود کردیم. ساعت 3 صبح بیدار شدیم و از هتل تا منطقه حدود 2 ساعت رانندگی کردیم. ساعت حدود 4:45 به منطقه رسیدیم و حدود یک ساعت کوهنوردی کردیم تا به ابتدای مسیر دیواره (مسیر Comici Diami) رسیدیم. ساعت 6 تیم اول شروع به صعود کرد تا بتونه از من و Simon فیلم بگیره ما هم چند دقیقه بعد کار را شروع کردیم. بعد از طول حدود 11-12 به نظر اومد Simon از صعود من خیالش راحت شده بود و حوصله حرکت پشت تیم اول را نداشت. از تیم اول جلو زدیم و حالا ما تیم اول بودیم. وقتی که از اونها عبور کردیم به توصیه Simon ما طول ها را دو تا یکی میرفتیم (یعنی یک کارگاه را رد میکردیم تا سرعت کار مون بیشتر بشه). ما ساعت 1:20 بعد از ظهر از دیواره در اومدیم. و تیم دوم حدود ساعت 2:45 دقیقه از دیواره در اومد. بعد از صعود دیواره باید برای رسیدن به قله به پشت برج دیواره سنگی میرفتیم که کوهنوردی حدود نیم ساعته را انجام دادیم تا به قله رسیدیم."

همچنین خبرگزاری رسمی تیرول ORF (از اتریش) به ایتالیا آمده و این برنامه را پوشش خبری می‎دهد.

 

 

لازم به ذکر است که پور قاسم در فاز دوم از برنامه خود قرار است به  دیواره   Marmolada  صعود کند. دیواره‎ای به ارتفاع 950 متر که چالشی‎تر است. صعود این دیواره طبق برنامه دو روزه و با یک شب بیواک بر روی دیواره همراه خواهد بود.

 

 

کوه‎نامه برای محسن پور قاسم در ادامه برنامه خود آرزوی موفقیت دارد.