گشایش مسیر در منطقه غربی علم کوه

بر اساس خبر ارسالی از سوی فرشاد میجوجی ؛ طی چند روز گذشته، گشایش مسیری نو در منطقه غربی علم‎کوه یادمان دوست و همطناب از دست رفته وی  «جلیل عباسی‎زاده» انجام شد.

مسیر فوق۳۱۰ متر بوده که به صورت پاک و با جایگذاری فقط دو رول و یک میخ به همراه  «هاله قاسمی »در مدت زمان نه ساعت و چهل و پنج دقیقه  گشایش شد.

ابن مسیر دارای ۸ طول صعود طبیعی با درجه سختی 5.11ab و یک طول صعود مصنوعی با درجه A1  و به نام 
 "سفر به دیگر سو " گشایش شده است.

گزارش تکمیلی و کروکی و مشخصات دقیق‎تر مسیر به زودی از طریق" کوه نامه " منتشر خواهد شد .