و حالا «رضا علیپور» . . . و حالا «طلا» !

«عبدالله موحد» يا «حميد سوريان» را به خاطر بياوريد ... نوابغ كشتي آزاد و فرنگي جهان ... پنجه در پنجه حريفان ... و آن طلاهاي مكرر ... و حالا «رضا عليپور» ... قوي و برق آسا... پنجه در پنجه ديوار ... و «طلا» و «طلا» و «طلا» !