صعود (۸b+ (FA در ۶۱ سالگی

 

 

چاک اودت سنگنورد امریکایی توانست اولین صعود یک مسیر با درجه  +8b را در 61 سالگی انجام دهد.

او بازنشسته است. روزگارش را با همسر، فرزندان  و سگ هایش می گذراند. سفر، یوگا و سنگنوردی از علایق او است. چاک، سنگنوردان را آدمهایی شاد ، مثبت و پر انرژی می داند؛ دست کم خودش چنین است.

 چاک اودت، اولین صعود 5/12 را در 34 سالگی ؛ 5/13 را در 37 سالگی و 5/14 را در 44 سالگی انحام داده است.

8a.nu