هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن غار و غارشناسی ایرانیان برگزار شد

در هشتمین دوره انتخابات انجمن غار و غارشناسی ایرانیان، هیات مدیره جدید با انتخاب اعضاء انجمن  شناخته شدند.


جمعه 16 تیرماه  96 در مجمع عمومی انجمن غار و غارشناسی ایرانیان که با حضور اعضاء درموزه ایران باستان برگزار شد، ده نفر برای هیات مدیره و سه نفر به عنوان بازرس هشتمین دوره کاندیدا شدند، که با رای گیری صورت گرفته  پنج نفر به عنوان عضو اصلی، دو نفر عضو علی البدل برای دو سال  و یک نفر بازرس برای یک  سال  انتخاب شدند.
در پایان شمارش نتیجه آرا بدین صورت اعلام شد:
مقداد علی یاری  37 رای
سمانه عبدالهی 35 رای
عبدالرضا ابراهیمی 31 رای
محمد خورشیدی28 رای 

احتشام  مصدق و محمد عصاری نژاد هر کدام 28 رای
هاله ناطقه 20 رای
که در پایان احتشام مصدق اعلام نمود که بدون رای گیری مجدد و  اعتراض،، محمد عصاری تژاد به عنوان عضو اصلی انتخاب شود و خود به عنوان عضو اول علی البدل در انجمن معرفی شد.
و هاله ناطقه نفر دوم علی البدل انتخاب شد.
 وحید اشرفی نیز با 25 رای به عنوان بازرس حایز اکثریت آرا شد.

 

 


همچنین در این جلسه پیمان یاوری عضو و رییس هیات مدیره قبلی به بیان گزارش دوره قبل پرداخت و گفت امیدوار است انجمن جدید فارغ از تنش ها و درگیری های دوره پیش و به دور از دموکراسی با دیکتاتوری فهیمانه به سوی اهداف انجمن گام بردارد.
لازم به ذکر است انجمن دوره هفتم  مشکلات عدیده ای در بطن خود داشت که تا انحلال انجمن نیز پیش رفت و می توان گفت انجمن غار و غارشناسی ایرانیان مدت زیادی از دوسال اخیر را در رکود به سر برده است.