مغرورتر از «اورست» . . . «کی ۲» امپراطور دست‌نیافتنی !

اینک زمان آن رسیده تا عظمت پروردگار که در شمالی‌ترین نقطه پاکستان تجلی یافته است را نظاره‌گر باشیم؛ هرم خارق العاده‌ای به نام «کی۲» در این کشور که سر بر آسمان ساییده است... ادامه مطلب را بخوانید: