آلکس پوچیو، رکوردار بولدر زنان: ۲۱ مین ۸B بولدر

 

 

آلکس پوچیو، سنگ‎نورد مطرح و همیشه مصدوم امریکا رکورد دار صعودهای 8B بولدر زنان جهان است. او اخیرا توانست 21 مین 8B خود را در مسیری که 90 درصد گیره‎های آن مرطوب و تعدای نیز  به شدت مرطوب بودند انجام دهد.

آشیما شیراایشی، اعجوبه سنگ‎نوردی اسپورت جهان با 15، ایزابل فاس با 12 و آنا اشتور با 8 صعود 8B و بالاتر نفرات بعدی این لیست هستند.

توجه داشته باشیم که درجه صعودهای بولدر نسبت به لید سخت‎گیرانه‎تر است.

8a