ارسال پیام به «عظیم قیچی ساز»

در صورت تمايل مي توانيد پيام هاي بدرقه و يا سئوالات خود از "عظيم قيچي ساز" را به شماره 09213751367 پيامك و يا در تلگرام ارسال نمائيد تا در برنامه زنده كوه گشت و در حضور وي خوانده شود.  

از هم اكنون مي توانيد پيام ها را به شماره مذكور ارسال كنيد. در متن خود بهتر است نام و نام خانوادگي و شهر خود را نيز قيد نمائيد تا در برنامه اعلام شود.

زمان پخش برنامه: شنبه ١٩ فروردين، ساعت ١٥ از شبكه ورزش سيما.