«کوه» شماره ۸۶ منتشر شد

هشتادوششمین شماره‌ی فصلنامه‌ی کوه (سال بیست و دوم – بهار 96 ) منتشر شد. این نشریه را می‌توانید از پیش‌خوان مطبوعات در سراسر کشور تهیه نمائید. در این شماره می‌خوانیم:

حرف اول
صعود به قله شاه نشین در کوهستان «چلچشمه» (چهل چشمه) – بهشت کردستان
گزارش گشایش مسیر «یخچال‌های ایران» بر دره یخار دماوند کوه
اهمیت همکاری در صعود و کوه‌نوردی
آبشار شاهاندشت واپسین تخت‌گاه
گزارش سفر به کرمان در آلترا ماراتن ایران
گزارش پیمایشی در مدار قطبی شمال لاپلند
صعود به مون بلان از دومسیر در فرانسه
آموزش‌های انفرادی
صعود به 31 قله در 31 استان کشور
ماجراهای مختلف صعود: حمله زنبورها در آفریقا
ماجراهای مختلف صعود: دستم را فشار بده
دماوند نیاز به تنفس دارد، اثر منفی کوه‌نوردی بر طبیعت
معرفی پناهگاه‌‌ها و جان‌پناه‌های کوهستانی ایران (قسمت اول)
تنها یک بار زندگی می‌کنیم
کاظم گیلان‌پور اولین مربی کوه‌نوردی ایران از میان ما رفت
در جلوگیری از بروز تاول پیش قدم شوید
قصر زرین-بادآب سورت
قصران فراموش شده
ویژگی‌های رهبری در کوهستان
کوتاه و خواندنی
پاول بلازک پشت پرده‌ صعود از دان وال ( دیواره طلوع)
اخبار فدراسیون
هواشناسی- مبانی ابرشناسی (قسمت دوم)