صعود زمستانی به قله «دماوند» از مسیر «یال سرداغ»

بنا بر گزارش ارسالی به «کوه‌نوشت»؛ تیمی سه نفره از کوه‌نوردان ساعت 17 روز یکشنبه 8 اسفند ماه 95  موفق به صعود قله «دماوند» از مسیر «یال سرداغ» شدند...  تیم مذکور سپس از جبهه جنوبی فرود آمده‌اند.

اعضای این تیم عبارت بودند از: «امیر طالشی نژاد» ( از باشگاه کوه‌نوردی تهران )،  «عباس کلهر» و «علی مولایی» (از گروه کوه‌نوردی ورکش) .
 
ارسال خبر و عکس به «کوه‌نوشت»: «امیر طالشی نژاد»