شماره ۸۶ فصلنامه کوه منتشر شد

هشتاد و ششمین شماره‌ی فصلنامه‌کوه (سال بیست و دوم – بهار 1396 ) منتشر شد .

در این شماره می خوانیم :

 • حرف اول : منشور جهانی کوهنوردی
 • صعود به قله شاه نشین در کوهستان چهل چشمه کردستان
 • گزارش گشایش مسیر « یخچال های ایران » بر دره یحار دماوند کوه
 • اهمیت همکاری در صعود و کوه نوردی
 • آبشار شاهاندشت واپسین تخت گاه
 • گزارش سفر به کرمان در الترا ماراتن ایران
 • گزارش پیمایشی در مدار قطبی شمال لاپلند
 • صعود به قله مون بلان از دو مسیر در فرانسه
 • آموزش های انفرادی
 • صعود به 31 قله در 31 استان کشور
 • ماجراهای مختلف صعود :  حمله زنبورها در افریقا
 • دماوند نیاز به تنفس دارد : اثر منفی کوهنوردی بر طبیعت
 • معرفی جان پناه ها و پناهگاه های کوهستانی ایران (قسمت اول)
 • تنها یک بار زندگی می کنیم
 • کاظم گیلانپور اولین مربی کوهنوردی ایران از میان ما رفت
 • در جلوگیری از بروز تاول پیشقدم شوید
 • قصر زرین - باداب سورت
 • قصران فراموش شده
 • ویژگی های رهبری در کوهستان
 • کوتاه و خواندنی
 • پاول پلازک پشت پرده صعود از دان وال ( دیواره طلوع)
 • اخبار فدراسیون
 • هواشناسی- مبانی ابر شناسی (قسمت دوم)
 •  

 

این نشریه را می‌توانید از پیش‌خوان مطبوعات در سراسر کشور تهیه نمائید.