حادثه سقوط زن جوان در مسیر شیرپلا

 

بنا بر گزارش پایگاه امداد رسانی دربند امروز جمعه 20 اسفند 95 در ساعت 14:50 پیرو تماس تلفنی اعضاي ستاد اطلاع رساني و پيشگيري از حوادث كوهستان هيات كوهنوردي استان تهران مستقر در پايگاه امداد و نجات داودي ، مبنی بر سقوط يك خانم ٢١ ساله در منطقه تابلو بوتان سريعاً پس از تماس مسئول كشيك پايگاه با كوهنوردان همراه مصدوم و تهيه گزارش اوليه و با توجه به ترماي كتف ، سرگيجه و حالت تهوع و دو بيني ، هماهنگي هاي لازم با مسئول كشيك استان جهت اعزام بالگرد به منطقه انجام گرديد.
سپس هماهنگي با نجاتگران پايگاه شيرپلا انجام و آنها نيز كه در راه بازگشت بودند به پايگاه داودي رفته و اقدمات اوليه را انجام داده و مصدوم را تا پد داوودي جهت انتقال با بالگرد آماده نمودند.

ساعت ١٦:٠٠ نجاتگران پايگاه دربند از بام تهران با بالگرد به منطقه اعزام و در ساعت ١٦:٢٥ مجددا بالگرد در بام تهران فرود آمده و مصدوم توسط آمبولاس مستقر در توچال به بيمارستان انتقال داده شد.

 

 

 

عكس : حيدري و دليريان