برگزاری دوره طراحی درجه سه صعودهای ورزشی در مجتمع کوهستانی پلور

صبح امروز دوره طراحی درجه سه صعودهای ورزشی در مجتمع کوهستانی پلور آغاز و تا پایان هفته جاری ادامه دارد. کارگروه صعودهای ورزشی فدراسیون به منظور تامین نیروی انسانی مسابقات در آبان ماه سالجاری آزمون ورودی طراحی درجه ۳ صعودهای ورزشی را برگزار و قبول شدگان ازمون در دوره فوق حضور دارند.در این دوره اصول ومبانی مباحث فرهنگی وارتباطات، اخلاقی، انضباطی، مسائل ومباحث فنی همراه با آخرین دستاوردها وتجربیات طراحی توسط مدرسین ارائه می شود.