انتصاب سرپرست روابط عمومی کارگروه پناهگاه‌های فدراسیون

بنا بر گزارش کارگروه پناهگاه‌های فدراسیون؛ طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون، آقای «ابتهاج مقدم» به سمت سرپرست روابط عمومی کارگروه پناهگاه‌های فدراسیون منصوب شد.