استقبالي پرشور و شبي كم نظير با “اورست، قيچي ساز، بهپور …” + عکس

امشب سال شهيد قندي، يكي از كم نظيرترين و خاطره انگيزترين شب هاي خود را ثبت كرد. شبي كه ظرفيت سالن، پاسخگوي خيل علاقمندان و تماشاگران نبود. جمعيتي كه از همان ابتداي برنامه حضوري قابل توجه داشتند و حتي تا پايان برنامه كه بيش از سه ساعت به طول انجاميد، سالن را ترك نكردند. به سهم خود از اين استقبال ارزشمند سپاسگزاريم و البته از كمبود ظرفيت سالن نيز بار ديگر پوزش مي طلبيم. اميدواريم گزارش برنامه ي "اورست؛ از زلزله تا صعود" كه توسط عظيم قيچي ساز، دكتر عليرضا بهپور و محمد نصيري ( از تلاشگران لوتسه) ارائه شد، رضايت خاطر شما بزرگواران را تأمين كرده باشد...