گزارش تصویری / بدرقه باشكوه زنده ياد “مهدي حبيبي” / بخش دوم

گزارش تصویری /  بدرقه باشكوه زنده ياد "مهدي حبيبي" از استاديوم شيرودي / بخش دوم / عکس ها از «کیان نادری» واحد عکس روابط عمومی فدراسیون ...