گزارش تصویری / هفتمین اردوی انتخابی تیم ملی امید

پیرو فراخوان اعلام شده صبح چهارشنبه ۲۴ آذر ۹۵ پذیرش از دعوت شدگان به هفتمین اردوی انتخابی تیم ملی امید انجام و پس از چک تجهیزات و تقسیم لوازم، کوهنوردان به جبهه جنوبی دماوند منتقل گردیدند. برنامه به سرپرستی آقای جلال چشمه قصابانی و مربیگری آقایان حسین مقدم و داود قلعه گیر آغاز گردید...