گزارش تصویری / مسابقات سنگنوردی جام فجر در همدان / بخش بانوان

گزارش تصویری / مسابقات سنگنوردی جام فجر در همدان / بخش بانوان / عکس از: «شبنم خدابنده لو» / ارسال: «میثم ناصرنژاد» ...