گزارش تصویری / سکوهای قهرمانی مسابقات جام فجر بانوان / همدان

گزارش تصویری / سکوهای قهرمانی مسابقات جام فجر بانوان / همدان / عکس ها از: «کیانوش رضایی»؛ روابط عمومی هیئت استان همدان ...