گزارش تصویری / برگزاری دوره بازآموزی کوهپیمایی / اصفهان

به گزارش رسیده؛ روز اول دوره بازآموزی کوهپیمایی پنج شنبه 4 آذر ماه 95 به میزبانی هیئت استان اصفهان برگزار گردید. در ابتدا پس از پذیرش مربیان ، مراسم افتتاحیه با حضور و سخنرانی « بوژمهرانی» رئیس هیئت استان اصفهان و معارفه مسئولین و مربیان و ناظران دوره برگزار گردید. پس از آن نیز اولین بحث دوره با عنوان فن بیان و آموزش به روش همیاری برگزار گردید....