گزارش تصویری / اولین روز دوره مربیگری درجه ٣ صعودهای ورزشی

گزارش تصويري / اولين روز دوره مربيگري درجه ٣ صعودهاي ورزشي / اين دوره همزمان با دوره مربيگري درجه ٣ دره نوردي، با بازديد "منصوره گرجي" نايب رئيس فدراسيون همراه بود ...