پایان دوره مربیگری درجه سه صعودهای در مجتمع کوهستانی پلور.

به گزارش کارگروه صعودهای ورزشی فدراسیون؛ دوره مربیگری درجه سه صعودهای در مجتمع کوهستانی پلور، پایان یافت ...