ورزش به مثابه صلح

 

 

ورزش در سطح فردی موجب سلامتی جسم، ذهن و روح است. ورزش، اما، در سطح ملی و بین المللی کار کرد های بسیار زیادتری دارد که از جمله آنها، کمک به صلح و دوستی بین جوامع مختلف است. برگزاری مسابقات ورزشی، به خصوص مسابقات جهانی و بازی های المپیک اساسا با هدف ترویج و تحکیم صلح و دوستی بین جوامع مختلف تاسیس شده اند. اگرچه گاهی اوقات غرورهای کاذب و مخرب محلی و ملی در برخی از مسابقات رخ می نماید با وجود این نقش ورزش و برگزاری مسابقات در تصعید و پالایش روح و روان انسان و نتیجتا در برقراری صلح و آرامش و دوستی بین انسان ها و جوامع مختلف نقشی موثر و کتمان ناپذیر است.

یکی از سازمان هایی که با دستمایه ورزش در ترویج صلح کمک می کند سازمان غیر دولتی "صلح و ورزش  Peace and Sport"، است. این سازمان توسط ژوئل بوزو، یکی از قهرمانان ورزشهای پنجکانه المپیک در سال 2007 در موناکو تاسیس شده و تحت حمایت پرنس موناکو می باشد. ماه گذشته این سازمان نهمین گردهمایی سالانه خود را برگزار کرد. شروع این گرد همایی با "راهپیمایی صلح Peace Walk " بود که در آن علاوه بر پرنس موناکو و شخصیت های سیاسی، 3 برنده جایزه صلح نوبل، 30 قهرمان طراز اول جهانی و صدها ورزشکار دیگر شرکت داشتند. در مجموع 3500 هیئت از 115 کشور جهان در این گردهمایی شرکت کرده بودند. در نشست های این گردهمایی مقامات سیاسی کشورهای متخاصم در کنار هم نشستند. به واقع آنها اعلام کردند جایی که سلاح شکست می خورد، ارزش های ورزش می تواند راه حل های موثری ارائه کند. به قول آقای حساسیان سفیر فلسطین در لندن که در این گردهمایی شرکت داشت:

 “Where weapons have failed, sport can succeed" جایی که سلاح موفق نبوده، ورزش موفق بوده است.

در این گردهمایی 5 موضوع مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

1 – دیپلماسی ورزشی

2 – حرکت موثر به سمت میراث دیرپای گذشته

3 – برابری جنسیتی در ورزش

4 – یکپارچکی اجتماعی پناهندگان

5 – صلح از طریق ورزش در عصر دیجیتال

 

در این گردهمایی مقاماتی  از ifsc نیز شرکت داشتند.

 http://www.peace-sport.org/news/the-peace-and-sport-forum-will-leave-a-sustainable-impression/

 http://www.ifsc-climbing.org/index.php/latest-news/item/858-ifsc-continues-peace-and-sport-efforts 

 

مسابقه دوستانه بین تیم های ملی اوکراین و روسیه